Regulamin

 1. Wprowadzenie

  1.1 Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków i Zasad (zwanych dalej "Warunkami") dotyczących strony internetowej znajdującej się pod adresem www.olanea.com (zwanej dalej "Stroną"), w tym jej subdomen i wersji zoptymalizowanej na urządzenia mobilne, jeśli istnieje. Strona jest własnością i jest zarządzana przez firmę Bill Nsendé, mającą swoją zarejestrowaną siedzibę pod adresem 6 rue du docteur boyer, 45330 Le Malesherbois (zwaną dalej "Firmą", "my", "nas" lub "nasz"). Wszelkie dodatkowe warunki, wytyczne, Polityka Prywatności (zwana dalej "Polityką Prywatności") i inne dokumenty udostępniane przez Stronę od czasu do czasu i włączone przez odniesienie będą uważane za integralną część niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki ustanawiają prawnie wiążącą umowę między tobą jako użytkownikiem(-ami) Strony (zwaną dalej "ty", "twój" lub "Użytkownik") a Firmą.

  1.2 Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje przyznane na ich mocy nie mogą być przenoszone ani cedowane przez ciebie, ale mogą być cedowane przez Firmę bez ograniczeń. Wszelkie próby przeniesienia lub cesji naruszające niniejsze postanowienia będą nieważne.

   

  Akceptacja Warunków

  2.1 Za każdym razem, gdy korzystasz z Usług Strony (zdefiniowanych poniżej), dokonujesz zakupu dowolnego produktu za pośrednictwem Strony, uzyskujesz dostęp lub korzystasz ze Strony w jakikolwiek sposób, w tym, ale nie ograniczając się do odwiedzania lub przeglądania jej, zgadzasz się być związanymi niniejszymi Warunkami, zmienionymi od czasu do czasu z lub bez powiadomienia.

  2.2 Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, w dowolnym momencie, Strony i/lub Usług Strony (lub dowolnej ich części) z lub bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie będziemy odpowiedzialni wobec ciebie ani wobec żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenia lub zaprzestania działania Strony lub Usług Strony.

  2.3 Możemy od czasu do czasu modyfikować te Warunki, a każda zmiana tych Warunków będzie odzwierciedlona na Stronie z zaktualizowaną wersją Warunków i zgadzasz się być związanymi jakimikolwiek zmianami tych Warunków, gdy korzystasz ze Strony lub Usług Strony. Możemy również, według własnego i absolutnego uznania, zdecydować o poinformowaniu za pośrednictwem poczty e-mail wszystkich użytkowników, których dane kontaktowe posiadamy, o takich modyfikacjach.

  2.4 Ponadto mogą zdarzyć się sytuacje, w których na Stronie lub w Usługach Strony znajdują się błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów usług, cen, dostępności i różnych innych informacji, i zastrzegamy sobie prawo do poprawienia wszelkich błędów, nieś.

  JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z TYMI WARUNKAMI, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

  Usługi Strony Internetowej

  Strona internetowa działa jako sklep e-commerce, który ma na celu prezentowanie i sprzedaż pewnych produktów pod marką 'Olanea', takich jak stemple z własnym imieniem o różnych wzorach (które mogą być używane do drukowania dowolnego imienia lub podpisu na ubraniach za pomocą syntetycznego atramentu) oraz związane akcesoria, w tym taśmy do drukowania na odzieży i naklejki itp. Oferujemy wartość naszym klientom poprzez nasze unikalne i wysokiej jakości produkty („Usługi Strony Internetowej”).

  Możesz zakupić nasze produkty poprzez Stronę Internetową, dokonując płatności kartami kredytowymi i debetowymi, Stripe i PayPal. Nasz wyznaczony agent zajmuje się procesem wysyłki i dostarcza produkty pod wskazany przez Ciebie adres podczas dokonywania zakupu za pośrednictwem Strony Internetowej.

  Dostępność Usług

  4.1 Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby Strona Internetowa była dostępna i działała przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu; jednakże zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania planowych i nieplanowanych prac konserwacyjnych w miarę potrzeb, co może wpłynąć na dostępność Strony Internetowej.

  Zakończenie Korzystania

  5.1 Jeśli zaangażujesz się w jakiekolwiek działania zabronione lub naruszysz którykolwiek z tych Warunków, twoje uprawnienie do korzystania ze Strony Internetowej zostanie zakończone.

  5.2 Zgadzasz się również, że możemy w dowolnym momencie i bez powiadomienia Cię zawiesić lub cofnąć Twój dostęp i korzystanie ze Strony Internetowej, w tym (i) gdy uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że takie działanie jest uzasadnione ze względów prawnych lub w celu ochrony praw lub interesów Spółki lub jakiejkolwiek trzeciej strony; lub (ii) w związku z jakimkolwiek ogólnym zakończeniem Usług Strony Internetowej.

  5.3 Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek zmiany w Usługach Strony Internetowej ani z tytułu zawieszenia lub cofnięcia dostępu do Strony Internetowej lub jej używania.

  Zgoda na Elektroniczny Podpis

  6.1 Zgadzasz się, że Twój „Elektroniczny Podpis” jest prawnym odpowiednikiem Twojego podpisu własnoręcznego w celu tych Warunków, co oznacza Twoją zgodę na prowadzenie transakcji elektronicznie.

  6.2 Klikając odpowiedni przycisk na Stronie Internetowej, zostaniesz uznany za dokonanie tych Warunków elektronicznie za pomocą swojego Elektronicznego Podpisu z Spółką; skuteczne od daty pierwszego kliknięcia w celu zaakceptowania tych Warunków.

  Elektroniczna Dostawa Komunikatów 7.1 Zgadzasz się na otrzymywanie komunikatów ze Strony Internetowej w formie elektronicznej. Takie komunikaty elektroniczne mogą obejmować, ale nie będą ograniczone do, wszelkich obecnych i przyszłych powiadomień i/lub ujawnień, które różne prawa lub przepisy wymagają, abyśmy dostarczyli Ci, a także takich innych dokumentów, oświadczeń, danych, zapisów i wszelkich innych komunikatów dotyczących Twojego związku ze Stroną Internetową.

  7.2 Akceptujesz, że elektroniczne dokumenty, pliki i powiązane z nimi zapisy dostarczone za pośrednictwem Strony Internetowej są uzasadnionym i odpowiednim powiadomieniem dla wszystkich praw, zasad i przepisów, a Ty uznajesz i zgadzasz się, że taka forma elektroniczna w pełni spełnia wszelkie wymogi, aby takie komunikaty zostały dostarczone do Ciebie w formie pisemnej lub w formie, którą możesz zachować. Zastrzegamy sobie prawo do wymagania podpisów tuszem na dokumentach papierowych od związanych stron w dowolnym momencie.

  Odpowiedzialność Użytkownika

  8.1 Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transakcje przeprowadzane na, przez lub w wyniku korzystania ze Strony Internetowej lub Usług Strony Internetowej, w tym, ale nie ograniczając się do, dokonywania transakcji płatniczych.

  8.2 Zgadzasz się, że korzystanie ze Strony Internetowej i/lub Usług Strony Internetowej podlega wszystkim odpowiednim lokalnym przepisom prawnym i regulacjom. Ponadto zgadzasz się:

  • nie korzystać ze Strony Internetowej w celach nielegalnych;
  • nie popełniać żadnych czynów naruszających prawa na Stronie Internetowej lub w odniesieniu do treści na Stronie Internetowej;
  • nie kopiować żadnej treści w celu ponownego opublikowania w druku lub online;
  • nie tworzyć recenzji ani wpisów na blogach w celach niezgodnych z celem lub duch
  • nie próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do innych systemów komputerowych za pośrednictwem Strony Internetowej;
  • nie zakłócać korzystania i przyjemności innych osób ze Strony Internetowej;
  • nie przesyłać ani nie przekazywać wirusów lub innych szkodliwych, zakłócających lub destrukcyjnych plików;
  • nie zakłócać, nie ingerować ani nie naruszać bezpieczeństwa Strony Internetowej ani jakichkolwiek usług, przywracania systemu, serwerów lub sieci połączonych z nią lub dostępnych za pośrednictwem Strony Internetowej lub z nią powiązanych lub połączonych witryn internetowych;
  • nie używać Strony Internetowej w sposób, który może spowodować uszkodzenie, zakłócenie lub ograniczenie wydajności, dostępności lub dostępności Strony Internetowej;
  • nie używać Strony Internetowej w sposób nielegalny, szkodliwy lub w związku z jakimkolwiek celu lub działalnością nielegalną, szkodliwą lub oszukańczą;
  • nie używać Strony Internetowej do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania ani rozpowszechniania żadnego materiału, który zawiera (lub jest powiązany z) oprogramowaniem szpiegującym, wirusem komputerowym, koniem trojańskim, robakiem, keyloggerem, rootkit lub innym złośliwym oprogramowaniem komputerowym;
  • nie prowadzić żadnych systematycznych lub zautomatyzowanych działań zbierania danych (w tym, ale nie ograniczając się do, scrapingu, górnictwa danych, wydobywania danych i zbierania danych) na lub w związku ze Stroną Internetową bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela Strony Internetowej;
  • nie uzyskiwać dostępu ani nie oddziaływać w żaden inny sposób ze Stroną Internetową za pomocą żadnego robota, pająka ani innych środków automatyzacji;
  • nie naruszać dyrektyw określonych w pliku robots.txt dla witryny internetowej;
  • nie wykorzystywać danych zebranych ze Strony Internetowej do jakiejkolwiek działalności marketingowej bezpośredniej (w tym, bez ograniczeń, marketingu mailowego, marketingu SMS, telemarketingu i wysyłki bezpośredniej);
  • nie naruszać tych Warunków ani nie pozwalać, nie zachęcać ani nie ułatwiać innym ich naruszania;
  • nie plagiatować i/lub naruszać praw własności intelektualnej ani praw prywatności jakiejkolwiek trzeciej strony;
  • nie zakłócać normalnego przepływu Usług Strony Internetowej;
  • nie zacierać ani nie edytować żadnego oznaczenia praw autorskich, znaków towarowych ani innych oznaczeń praw własności appearing on the Website;
  • nie tworzyć kopii ani prac pochodnych Strony Internetowej ani żadnej jej części;
  • nie dokonywać odwrotnego inżynieringujnego, dekompilowania ani wydobywania kodu źródłowego Strony Internetowej;
  • nie przesyłać ani nie dostarczać niechcianej reklamy, spamu mailowego ani innych listów łańcuszkowych;
  • nie zbierać, otrzymywać, przekazywać ani rozpowszechniać żadnych danych osobowych jakiejkolwiek osoby bez zgody właściciela tytułu; oraz
  • nie udawać ani nie fałszować przynależności do jakiejkolwiek podmiotu prawnego lub strony trzeciej.

  8.3 Uznajesz i akceptujesz również, że każde naruszenie wyżej wymienionych postanowień może skutkować natychmiastowym zakończeniem dostępu do Strony Internetowej i korzystania z Usług Strony Internetowej bez zwrotu, zwrotu kosztów lub jakiejkolwiek innej rekompensaty z naszej strony. Dostęp do Strony Internetowej może zostać zakończony lub zawieszony bez wcześniejszego powiadomienia ani odpowiedzialności ze str

  1. Zawiadomienie o Własności Intelektualnej
   9.1 Zgadzasz się, że Usługi Strony Internetowej oraz cała zawartość dostępna na Stronie Internetowej, w tym, ale nie tylko, teksty, grafiki, interfejs użytkownika, klipy dźwiękowe, klipy wideo, znaki towarowe, prawa autorskie, znaki usługowe, nazwy handlowe oraz inne własności intelektualne zawierające zastrzeżone informacje i materiały, które są własnością intelektualną firmy, lub są licencjonowane do firmy i/lub jej licencjodawców lub partnerów, są chronione przez obowiązujące prawo własności intelektualnej oraz inne prawa.


  9.2 Zgadzasz się, że nie będziesz używać tych zastrzeżonych informacji ani materiałów w żaden sposób poza korzystaniem z Usług Strony Internetowej oraz do celów osobistych, niekomercyjnych zgodnie z niniejszym zawiadomieniem o własności intelektualnej. Żadna część Strony Internetowej nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez niniejsze zawiadomienie o własności intelektualnej. Zgadzasz się nie modyfikować, wynajmować, pożyczać, sprzedawać ani dystrybuować Strony Internetowej w jakikolwiek sposób ani nie wykorzystywać Usług Strony Internetowej w sposób niewyraźnie autoryzowany.


  9.3 Słowo „Olenea”, jego logo i inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i logo używane w związku z Usługami Strony Internetowej są naszymi znakami towarowymi. Nie otrzymujesz żadnych praw ani licencji dotyczących któregokolwiek z wymienionych znaków towarowych.


  9.4 Przyznajesz i zgadzasz się, że każde naruszenie lub eksploatacja chronionej prawem autorskim treści na Stronie Internetowej oraz Usługach Strony Internetowej może spowodować, że my, nasi partnerzy, licencjodawcy lub dostawcy treści poniosą nieodwracalne szkody, których nie można zrekompensować wyłącznie na drodze prawnej, dlatego nasi partnerzy, licencjodawcy lub dostawcy treści mogą szukać zadośćuczynienia za naruszenie niniejszego zawiadomienia o własności intelektualnej poprzez prawo do równości lub inne środki prawne. Nie przyznajemy żadnego zezwolenia na używanie tych znaków towarowych, a takie użycie może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej.
  9.5 Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe stron trzecich na Stronie Internetowej są własnością ich właścicieli, i chyba że wskazano inaczej w niniejszym zawiadomieniu o własności intelektualnej, nie popieramy ani nie jesteśmy powiązani z żadnym z posiadaczy tych praw, w związku z czym nie możemy udzielać żadnych licencji na korzystanie z tych praw.
  Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy
  10.1 Niniejsze warunki obowiązują od daty, która nastąpi jako pierwsza spośród (i) pierwszego dostępu lub korzystania ze Strony Internetowej; (ii) twojego pierwszego zakupu na Stronie Internetowej; lub (iii) dnia, w którym firma zacznie świadczyć ci Usługi Strony Internetowej.
  10.2 Niniejsze warunki automatycznie zakończą się w dniu wcześniejszym, spośród (i) zakończenia lub cofnięcia twojego dostępu do Usług Strony Internetowej lub Strony Internetowej; (ii) zakończenia niniejszych Warunków lub Usług Strony Internetowej przez firmę według własnego uznania; (iii) daty zakończenia wskazanej przez firmę w odniesieniu do ciebie od czasu do czasu; lub (iv) decyzji firmy o uczynieniu Strony Internetowej lub Usług Strony Internetowej niedostępnymi do użytku według własnego uznania.
  10.3 Po wygaśnięciu niniejszych Warunków, natychmiast zaprzestaniesz korzystania z Usług Strony Internetowej oraz wszelkich informacji i danych z nich pozyskanych.
  Reprezentacja
  Jako użytkownik Strony Internetowej ponosisz odpowiedzialność za dokładność informacji, które nam podajesz, w tym, ale nie tylko, za swoje przedstawienie osobiste i zawodowe.
  Zmiany


  12.1 Firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji, zmiany, poprawienia, zakończenia lub zaprzestania działania Strony Internetowej, Warunków i/lub Polityki Prywatności w dowolnym czasie i według własnego uznania. Firma może zmieniać funkcjonalności Strony Internetowej oraz wszelkie obowiązujące opłaty w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków będą wyświetlane na Stronie Internetowej i możemy powiadomić cię o nich za pośrednictwem Strony Internetowej lub poczty elektronicznej. Proszę sprawdzić datę podaną powyżej, aby zobaczyć, kiedy ostatnie zmiany zostały przez nas wprowadzone. Korzystanie z Usług Strony Internetowej po dacie wejścia w życie jakiejkolwiek aktualizacji oznacza twoją akceptację tych zmian.
  Brak gwarancji


  13.1 Korzystanie ze Strony Internetowej lub Usług Strony Internetowej odbywa się na własne ryzyko i dlatego przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Strona Internetowa i Usługi Strony Internetowej są dostarczane "tak jak jest", "z wszystkimi wadami" i "jak dostępne", w tym cała zawartość, przewodniki, listy kontrolne, przewodniki referencyjne, przykładowe formularze zgłoszeniowe, oprogramowanie, materiały, usługi, funkcje i/lub informacje udostępnione przez to. To na tobie spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie, że Usługi Strony Internetowej lub informacje dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej spełniają twoje specyficzne wymagania.


  13.2 Ani Firma, ani jej podmioty powiązane, oddziały, oficerowie, pracownicy i agenci nie gwarantują, że Strona Internetowa będzie wolna od błędów, nieprzerwana, bezpieczna ani że osiągnie jakiekolwiek szczególne wyniki; ani że jakiekolwiek zamówienie, zakupy, informacje, przewodniki, listy kontrolne, treści i/lub dane będą aktualne, przydatne, mierzone, dokładne ani że uzyskane stąd informacje będą wiarygodne lub dokładne. Żadne porady ani informacje udzielone przez Firmę lub jej pracowników, partnerów, kontraktorów i/lub agentów nie będą stanowiły gwarancji. Żadne oświadczenia ani gwarancje nie są składane w odniesieniu do usług lub produktów stron trzecich kontaktowanych na lub za pośrednictwem Strony Internetowej. W żadnym wypadku Firma ani jej partnerzy nie będą odpowiedzialni za takie usługi.


  13.3 Ani Firma, ani jej partnerzy, licencjodawcy, właściciele, oddziały, marki ani reklamodawcy nie są profesjonalnymi doradcami w żadnej branży. Wyniki opisane na Stronie Internetowej nie są typowe i będą się różnić w zależności od różnych czynników poza kontrolą Firmy. Korzystanie z jakichkolwiek informacji i/lub materiałów na tej Stronie Internetowej odbywa się całkowicie na twoje własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności.
  Zrzeczenie się odpowiedzialności za szkody


  14.1 W żadnym wypadku Firma nie będzie odpowiedzialna wobec ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe, specjalne, wzorcowe ani karne szkody, w tym, ale nie tylko: (i) szkody za przerwanie działalności, utratę zysków, utratę danych, awarię komputera lub oprogramowania lub niedostępność albo inne osobiste szkody lub straty wynikające z lub związane z korzystaniem z lub niemożnością korzystania ze Strony Internetowej, w tym zaniedbania; (ii) naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich; oraz (iii) roszczenia jakiejkolwiek strony o prawo do obrony lub odszkodowania w związku z twierdzeniami praw nymi, żądaniami lub roszczeniami osób trzecich.


  14.2 Powyższe ograniczenie odpowiedzialności za szkody będzie obowiązywać niezależnie od przyczyny lub sposobu przyznania, niezależnie od teorii odpowiedzialności stosowanej (w tym umowy, gwarancji lub deliktu), czy to aktywnej, pasywnej czy przypisanej, w tym zaniedbania, odpowiedzialności ścisłej, odpowiedzialności za produkt lub innej teorii prawnej, niezależnie od produktu lub usługi oferowanej przez działanie lub zaniechanie; i nawet jeśli zostałeś poinformowany o możliwości takich szkód.
  14.3 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Firma niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich oświadczeń i gwarancji jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do Strony Internetowej, w tym wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z jakimikolwiek rzekomymi faktami lub informacjami oraz opisem jakichkolwiek informacji, produktów i/lub Usług Strony Internetowej wyświetlanych na naszej Stronie Internetowej, w tym wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyrażonych lub dorozumianych; w tym, bez ograniczeń, gwarancji tytułu, przydatności handlowej, dokładności, kompletności, stanu, jakości, trwałości, wydajności, niezawodności, odpowiedniości, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności.
  Odszkodowanie
  15.1 Zgadzasz się zrekompensować, bronić i chronić Firmę oraz jej niezależnych wykonawców, partnerów, oddziały, oficerów, pracowników i agentów oraz ich odpowiednich pracowników, agentów i przedstawicieli, przed wszelkimi rzeczywistymi lub grożącymi postępowaniami (na drodze prawnej lub równości), pozwami, działaniami, szkodami, roszczeniami, brakami, płatnościami, ugodami, grzywnami, wyrokami, kosztami, zobowiązaniami, stratami i wydatkami (w tym, ale nie tylko, rozsądnymi opłatami ekspertów i prawników oraz kosztami sądowymi) wynikającymi z, spowodowanymi lub związanymi z: (i) twoim postępowaniem i wszelkimi treściami użytkownika; (ii) twoim naruszeniem niniejszych Warunków lub Polityki Prywatności; oraz (iii) twoim naruszeniem praw jakiejkolwiek strony trzeciej.
  15.2 Zwalniasz Stronę Internetową i jej zarząd z odpowiedzialności za jakikolwiek czas, w którym Strona Internetowa może być niedostępna z powodu rutynowej konserwacji, aktualizacji lub jakichkolwiek innych technicznych lub nietechnicznych przyczyn. Zgadzasz się zwolnić Stronę Internetową i jej zarząd z odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, przerwy, usunięcia, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarie linii komunikacyjnych, kradzieże lub zniszczenia lub nieautoryzowany dostęp do opublikowanych treści, szkody wynikłe z utraty zysków, utraty danych lub przerwania działalności gospodarczej.
  15.3 Niniejszym zwalniasz Stronę Internetową i jej zarząd z odpowiedzialności i nie będziesz ich pociągać do odpowiedzialności za kradzież praw autorskich, inżynierię odwrotną oraz wykorzystanie twoich treści przez innych użytkowników na stronie internetowej.
  Postanowienia ogólne
  16.1 Brak Cesji. Nie możesz przenieść ani przekazać tych Warunków przez działanie prawa ani w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Niezależnie od powyższego, możemy przenieść wszelkie prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej umowy na jakąkolwiek obecną lub przyszłą firmę stowarzyszoną oraz każdego następcę prawnego. Wszelkie prawa nie przyznane wyraźnie w niniejszej umowie są zastrzeżone. Niniejsze warunki będą obowiązywać na korzyść wszelkich następców stron. Zastrzegamy sobie prawo, w dowolnym czasie, do przeniesienia części lub całości majątku Firmy w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją lub sprzedażą majątku lub w przypadku upadłości.
  16.2 Siła Wyższa. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań określonych w niniejszym dokumencie, jeśli takie niewykonanie wynika z przyczyn niezależnych od firmy, w tym, ale nie tylko, awarii elektronicznych, zasilania, mechanicznych lub Internetu, działań sił natury, sił lub przyczyn niezależnych od naszej kontroli, w tym bez ograniczeń, awarii Internetu, komputerów, telekomunikacji lub jakiegokolwiek innego sprzętu, awarii zasilania elektrycznego, strajków, sporów pracowniczych, zamieszek, powstań, niepokojów obywatelskich, niedoborów pracowników lub materiałów, pożarów, powodzi, burz, eksplozji, działań Boga, wojny, działań rządowych, pandemii, endemii, zarządzeń sądów krajowych lub zagranicznych albo nieświadczenia usług przez strony trzecie.
  16.3 Nagłówki. Tytuły paragrafów w niniejszych Warunkach podane są wyłącznie dla ułatwienia odniesienia i nie będą miały wpływu na interpretację.
  16.4 Brak Zrzeczenia się. Niewykonanie przez Firmę jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakichkolwiek praw w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu.
  16.5 Rozdzielność. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne, takie postanowienie zostanie zmodyfikowane w celu odzwierciedlenia intencji stron. Wszystkie pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy. Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek prawa określonego w niniejszych Warunkach nie będzie uznawane za zrzeczenie się jakichkolwiek dalszych praw wynikających z niniejszego dokumentu.
  Kontakt
  17.1 W przypadku jakichkolwiek zapytań lub skarg dotyczących Usług Strony Internetowej lub Strony Internetowej, prosimy o kontakt poprzez e-mail na adres: support@olanea.com