Polityka prywatności

Polityka prywatności Podczas odwiedzania, przeglądania, dostępu, przeglądania, surfowania lub korzystania („korzystania” lub „używania”) z naszej witryny www.olanea.com („Witryna”) i/lub dokonywania zakupu naszego produktu(y) za pośrednictwem Usług Witryny (zdefiniowanych w Warunkach i postanowieniach Witryny), wyrażasz zgodę na praktyki zbierania, ujawniania i korzystania z informacji, jak opisano to w niniejszej Polityce prywatności. Witrynę obsługuje Bill Nsendé, firma mająca siedzibę pod adresem 2548, 447 Broadway, 2. piętro, Nowy Jork, Nowy Jork 10013, Stany Zjednoczone (zwana dalej „my”, „nas” lub „nasze”). Niniejsza Polityka prywatności określa również, w jaki sposób możemy zbierać, używać i ujawniać informacje o Użytkownikach Witryny.

Informacje, które zbieramy

1.1 Twoja prywatność jest dla nas ważna, dlatego podjęliśmy kroki, aby upewnić się, że nie zbieramy od Ciebie więcej informacji, niż jest to konieczne do świadczenia Usług Witryny.

1.2 Korzystając z Witryny lub Usług Witryny, dokonując zakupu na Witrynie lub podejmując inne działania na Witrynie, możemy zbierać następujące rodzaje Danych osobowych, Danych komunikacyjnych, Danych technicznych i Danych marketingowych (łącznie „Dane”) od Ciebie:

2.1 Dane osobowe: Mogą to być informacje osobiste dotyczące osoby, takie jak imię, płeć, informacje o karcie kredytowej/debetowej, numer telefonu, adres e-mail i inne informacje, dane i materiały, które uznajemy za niezbędne do świadczenia Usług Witryny. Wykorzystujemy firmy zewnętrzne takie jak Google, Facebook i Pinterest, które wykorzystują dane klientów do celów reklamowych, oraz Stripe i/lub PayPal do obsługi płatności. Gdy skontaktujesz się z nami za pomocą jednego z wymienionych poniżej sposobów komunikacji, Twój adres e-mail może zostać dodany do naszej listy mailingowej, z której możesz wypisać się w dowolnym momencie, korzystając z linka do wypisania się w każdej wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami pod adresem support@olanea.com.

2.2 Dane komunikacyjne: Mogą to być dane dotyczące wszelkiej komunikacji, którą do nas wysyłasz, czy to za pośrednictwem formularza konsultacyjnego/kontaktowego na Witrynie, za pomocą wiadomości e-mail lub innego sposobu komunikacji, który używasz do kontaktowania się z nami. Przetwarzamy te dane, aby komunikować się z Tobą, prowadzić rejestrację i nawiązywać, kontynuować lub bronić potencjalnych roszczeń prawnych. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku polegają na odpowiadaniu na wysłane do nas komunikaty, prowadzeniu rejestrów i nawiązywaniu, kontynuowaniu lub obronie potencjalnych roszczeń prawnych.

2.3 Dane techniczne: Mogą to być dane dotyczące korzystania z Witryny i usług internetowych, takie jak Twój adres IP, dane logowania, szczegóły dotyczące Twojej przeglądarki, czas trwania wizyty na stronach Witryny, liczba wyświetleń stron i ścieżki nawigacyjne, szczegóły dotyczące liczby korzystania z Witryny, ustawienia strefy czasowej i inne technologie na urządzeniach, których używasz do korzystania z Witryny. Źródłem tych danych jest nasz system śledzenia analityki. Przetwarzamy te dane, aby analizować Twoje korzystanie z Witryny i innych usług internetowych, zarządzać i chronić naszą działalność i Witrynę, dostarczać Ci odpowiednie treści i reklamy na Witrynie oraz zrozumieć skuteczność naszych działań reklamowych. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku polegają na umożliwieniu nam właściwego administrowania Witryną i naszą działalnością oraz rozwijaniu naszej działalności i podejmowaniu strategii marketingowej.

2.4 Dane marketingowe: Mogą to być dane dotyczące Twoich preferencji dotyczących otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz Twoich preferencji dotyczących komunikacji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, które w tym przypadku polegają na badaniu sposobu korzystania przez klientów z naszych usług, ich rozwijaniu, rozwijaniu naszej działalności i podejmowaniu strategii marketingowej.

Nazwa i adres kontrolera danych

2.1 Administrator danych dla Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych ("RODO"), innych obowiązujących przepisów o ochronie danych stosowanych w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej ("UE") i innych przepisów dotyczących ochrony danych to:

Adres: 6 rue du docteur boyer, 45330 Le Malesherbois, Francja E-mail: support@olanea.com Strona internetowa: www.olanea.com Firma: Bill Nsende

Przepraszam za błąd. Kontynuuję tłumaczenie.

3.1 Przy korzystaniu z Witryny lub Usług Witryny udzielasz nam zgody na korzystanie z Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Aby zapewnić Ci Usługi Witryny, konieczne jest dla nas zebranie wszystkich istotnych i niezbędnych danych od Ciebie. Ponadto, wypełniając dostępne formularze na Witrynie, udzielasz nam wyraźnej zgody i upoważnienia do korzystania z Twoich danych.

3.2 Przetworzymy dane tylko po uzyskaniu pisemnych instrukcji/zgody od Ciebie, głównie w formie elektronicznej, w postaci przycisku do kliknięcia lub pola wyboru, gdy akceptujesz Politykę prywatności.

3.3 Jeśli zmienisz zdanie, możesz wycofać swoją zgodę na kontaktowanie się z Tobą, dalsze zbieranie, używanie lub ujawnianie Twoich informacji w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem support@olanea.com.

Jak używamy i przetwarzamy dane

4.1 Zebrane przez nas dane od Ciebie mogą być wykorzystywane do świadczenia Ci Usług Witryny i lepszego zrozumienia Twoich potrzeb w związku z nimi, korespondowania z Tobą i odpowiadania na wszelkie pytania dotyczące Usług Witryny.

4.2 Nie wynajmiemy ani nie sprzedamy Twoich danych innym osobom.

4.3 Jeśli udostępnisz nam jakiekolwiek dane, uznaje się, że upoważniłeś nas do zbierania, przechowywania i używania tych danych w celu:

weryfikacji Twojej tożsamości;

wysłania Ci wiadomości powitalnej;

udzielenia Ci obsługi klienta i odpowiedzi na Twoje pytania, opinie lub spory;

przeprowadzenia analizy marketingowej, wysyłania ankiet lub biuletynów, kontaktowania się z Tobą w sprawie Usług Witryny, produktów, działań, wydarzeń specjalnych lub ofert od nas lub naszych partnerów oraz w celach marketingowych, informacyjnych, rozwoju produktów i promocyjnych;

dokonywania ujawnień, które mogą być wymagane w celu osiągnięcia którychkolwiek z powyższych celów lub zgodnie z prawem, przepisami i wytycznymi lub w związku z jakimiś dochodzeniami, roszczeniami lub potencjalnymi roszczeniami przeciwko nam lub w naszej obronie;

wysłania do Ciebie powiadomień (na przykład w formie wiadomości e-mail, przesyłek pocztowych itp.) dotyczących otrzymywanych przez Ciebie produktów lub usług oraz w celach fakturowania i windykacji;

zapewnienia i utrzymania Usług Witryny;

powiadamiania Cię o zmianach w Usługach Witryny;

wysyłania informacji, które mogą Cię zainteresować lub które zażądałeś od nas;

ulepszania i doskonalenia Witryny lub Usług Witryny, na przykład poprzez funkcje i treści spersonalizowane; oraz/lub

badania, zapobiegania lub podejmowania działań w związku z nielegalnymi działaniami, podejrzanym oszustwem, sytuacjami związanymi z potencjalnym zagrożeniem dla fizycznego bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, naruszeniami naszych zasad lub zgodnie z prawem.

4.4 Zapewnimy, że:

Dane zbierane i przetwarzane dla nas przez jakąkolwiek stronę są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych;

Zawsze zostaniesz w pełni poinformowany o powodach zbierania danych i otrzymasz szczegóły celu(y) ich wykorzystania;

Dane są zbierane jedynie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu(y), dla którego są wymagane;

Gdy są używane pliki cookie lub podobne technologie online przez nas, są one używane ściśle zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

Zostaniesz poinformowany, jeśli jakiekolwiek dane przekazane przez Ciebie online nie mogą zostać w pełni usunięte na Twoje życzenie w normalnych okolicznościach, oraz jak złożyć wniosek o usunięcie wszelkich innych kopii tych danych, jeśli jest to w Twoim prawie;

Podejmowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych;

Dane są przesyłane w sposób bezpieczny, czy to w formie elektronicznej, czy też w formie pisemnej;

Możesz w pełni korzystać ze swoich praw z łatwością i bez przeszkód.

Ujawnianie danych

5.1 Nie będziemy w stanie zachować prywatności Twoich danych w odpowiedzi na proces prawny, tj. nakaz sądowy, nakaz sądowy lub żądanie agencji egzekucyjnej. Jeśli w naszej ocenie uznamy za stosowne zbadanie, zapobieżenie lub podjęcie działań w związku z nielegalnymi działaniami, podejrzanym oszustwem, sytuacjami związanymi z potencjalnym zagrożeniem dla fizycznego bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, naruszeniami naszych warunków korzystania lub w związku z innymi przepisami prawa, możemy być zmuszeni do ujawnienia danych

5.1 Nie będziemy w stanie zachować prywatności Twoich danych w odpowiedzi na proces prawny, tj. nakaz sądowy, nakaz sądowy lub żądanie agencji egzekucyjnej. Jeśli w naszej ocenie uznamy za stosowne zbadanie, zapobieżenie lub podjęcie działań w związku z nielegalnymi działaniami, podejrzanym oszustwem, sytuacjami związanymi z potencjalnym zagrożeniem dla fizycznego bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, naruszeniami naszych warunków korzystania lub w związku z innymi przepisami prawa, możemy być zmuszeni do ujawnienia danych. Ponadto, w przypadku przejęcia, fuzji lub akwizycji, zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia Twoich danych na nową platformę.

5.2 Możemy ujawnić dane w przekonaniu o dobrej wierze, że taka działalność jest niezbędna do:

spełnienia obowiązku prawego;

ochrony i obrony naszych praw lub majątku;

zapobieżenia lub zbadania możliwego przewinienia;

ochrony osobistej bezpieczeństwa użytkowników Usług Witryny lub społeczeństwa;

ochrony przed odpowiedzialnością prawną.

5.3 W razie konieczności możemy również ujawnić i przekazać Twoje dane naszym doradcom zawodowym, agencjom egzekucyjnym, ubezpieczycielom, rządowi oraz organom regulacyjnym i innym organizacjom.

Przechowywanie danych

6.1 Twoje dane mogą być przechowywane i przetwarzane na naszym serwerze w chmurze, takim jak Shopify.

6.2 Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom powiązanym lub innym stronom trzecim za granicę. Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji stanowi Twoją zgodę na takie przekazanie.

6.3 Podjęliśmy wszystkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, i żadne przekazanie Twoich danych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych.

6.4 Będziemy przechowywać Twoje dane przez możliwie krótki czas, nie dłużej jednak niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym do spełnienia wszelkich wymogów dotyczących przechowywania dokumentów lub raportowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak chronimy Twoje informacje

7.1 Przechowujemy wszystkie dane przesłane przez Ciebie za pośrednictwem Witryny w bezpiecznej bazie danych w chmurze.

7.2 Żaden sposób transmisji danych przez Internet ani metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczny. Chociaż staramy się używać komercyjnie akceptowalnych środków, aby chronić Twoje dane, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

7.3 Zależy nam na ochronie Twojej prywatności i danych, ale nie możemy zagwarantować ani zapewnić bezpieczeństwa żadnych danych, które przekazujesz, ani gwarantować, że Twoje dane nie będą dostępne, ujawnione, zmienione ani zniszczone w wyniku naruszenia któregokolwiek z naszych standardowych fizycznych, technicznych lub organizacyjnych środków zabezpieczeń.

7.4 Wszelkie dane dostarczone przez Ciebie będą przechowywane przez nas i będą dostępne dla naszych pracowników, dostawców usług zaangażowanych przez nas oraz stron trzecich.

Zgodność z RODO

8.1 Dla użytkowników z siedzibą w UE, Witryna podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić zgodność z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) (UE) 2016/679 dotyczącym zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych od użytkowników z siedzibą w Państwach Członkowskich UE. Witryna podejmie wszelkie możliwe działania, aby stosować się do wymogów dotyczących informacji, wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania.

8.2 Prawa użytkowników: Możesz korzystać z określonych praw dotyczących Twoich danych przetwarzanych przez nas. W szczególności użytkownicy z siedzibą w UE mogą:

8.3 Prawo do potwierdzenia: Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe.

8.4 Prawo dostępu: Masz prawo uzyskać od nas bezpłatną informację o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym momencie i kopię tych informacji. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia UE dają Ci dostęp do następujących informacji:

.4 Prawo dostępu: Masz prawo, nadane przez legislatora UE, uzyskać od nas bezpłatne informacje o przechowywanych w dowolnym momencie danych osobowych oraz kopię tych informacji. Ponadto dyrektywy i regulacje UE umożliwiają uzyskanie dostępu do następujących informacji:

8.4.1 cele przetwarzania;

8.4.2 kategorie danych osobowych objętych;

8.4.3 odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

8.4.4 w miarę możliwości przewidywany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, lub, jeśli to niemożliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;

8.4.5 istnienie prawa żądania od nas poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

8.4.6 istnienie prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8.4.7 gdy dane osobowe nie są zbierane od Ciebie, wszelkie dostępne informacje na temat ich źródła;

8.4.8 istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, a przynajmniej w tych przypadkach istotne informacje o logice stosowanej, a także znaczeniu i przewidywanych skutkach takiego przetwarzania dla Ciebie.

8.5 Ponadto masz prawo uzyskać informacje o tym, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego przekazania masz prawo być informowanym o odpowiednich gwarancjach dotyczących przekazu.

8.6 Prawo do sprostowania: Masz prawo, nadane przez legislatora UE, do uzyskania od nas bez zbędnej zwłoki sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Ciebie. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

8.7 Prawo do usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym): Masz prawo, nadane przez legislatora UE, do uzyskania od nas usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie bez zbędnej zwłoki, a my mamy obowiązek usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli jedno z poniższych przesłanek ma zastosowanie, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

8.7.1 Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

8.7.2 Wycofujesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, a nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania.

8.7.3 Sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma żadnych uzasadnionych podstaw prawnych dla przetwarzania lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

8.7.4 Dane osobowe zostały niezgodnie z prawem przetworzone.

8.7.5 Dane osobowe muszą być usunięte w celu przestrzegania przepisu prawa UE lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy.

8.7.6 Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

8.7.7 Gdy dane osobowe zostały udostępnione publicznie i zobowiązujemy się do ich usunięcia na podstawie art. 17 ust. 1 RODO, wdrażamy odpowiednie środki, w tym środki techniczne, aby poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, że zażądałeś usunięcia przez nich łączy do tych danych osobowych, kopii lub ich replikacji, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Przyjmujemy niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

 

8.8 Prawo do ograniczenia przetwarzania: Masz prawo, nadane przez legislatora UE, do uzyskania od nas ograniczenia przetwarzania, gdy zachodzi jedno z następujących przypadków:

8.8.1 Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, na okres umożliwiający nam zweryfikowanie dokładności danych osobowych.

8.8.2 Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania.

8.8.3 Dane osobowe nie są już nam potrzebne do przetwarzania, ale są wymagane przez osobę, której dane dotyczą, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

8.8.4 Wniósłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO w oczekiwaniu na weryfikację, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy przewyższają Twoje.

Jeśli którykolwiek z powyższych warunków zostanie spełniony, a chcesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez nas, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie.

8.9 Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo, nadane przez legislatora UE, otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie, które zostały nam dostarczone, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym formacie maszynowym. Masz prawo przekazać te dane innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony naszej, o ile przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej nam.

8.10 Prawo do sprzeciwu: Masz prawo, nadane przez legislatora UE, w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie, które opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

8.10.1 Nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy mogli udowodnić ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

8.10.2 Jeśli przetwarzamy dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, będziesz miał prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie w takim celu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli sprzeciwisz się nam przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych w tych celach.

8.10.3 Ponadto masz prawo, ze względu na swoją szczególną sytuację, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie przez nas w celach naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

8.11 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie: Masz prawo, nadane przez legislatora UE, do niewiązania się decyzją opartą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa, o ile decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonywania umowy między Tobą a nami, lub (2) nie jest zezwolona przez prawo UE lub państwa członkowskiego, któremu podlegamy, i które również przewiduje odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz uzasadnionych interesów, lub (3) nie opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Jeśli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a nami, lub (2) opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie, podejmiemy odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz uzasadnionych interesów, przynajmniej prawo do uzyskania interwencji człowieka ze strony naszej, wyrażenia swojego stanowiska i kwestionowania decyzji.

8.12 Prawo do cofnięcia zgody na ochronę danych osobowych: Masz prawo, nadane przez legislatora UE, do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Możesz złożyć wniosek do nas pod adresem support@olanea.com w celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw. Przeglądnęliśmy Twój wniosek i w naszej dyskrecji zastosujemy się do niego, jeśli uznamy to za konie: 

8.12 Prawo do cofnięcia zgody na ochronę danych osobowych: Masz prawo, nadane przez legislatora UE, do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Możesz złożyć wniosek do nas pod adresem support@olanea.com w celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw. Przeglądnęliśmy Twój wniosek i w naszej dyskrecji zastosujemy się do niego, jeśli uznamy to za konieczne, w rozsądnym czasie.

Zgodność z CalOPPA

9.1 Zobowiązujemy się również do przestrzegania ustawy o ochronie prywatności w Internecie w Kalifornii ("CalOPPA"), która wymaga, aby komercyjne witryny internetowe i usługi online publikowały politykę prywatności. Zgodnie z prawem każda osoba lub firma w Stanach Zjednoczonych (a nawet na całym świecie), która prowadzi witryny zbierające "osobiste dane identyfikujące" od konsumentów z Kalifornii, musi umieścić na swojej stronie wyraźną politykę prywatności, określającą dokładnie informacje zbierane oraz osoby lub firmy, z którymi są one udostępniane. Zgodnie z CalOPPA zgadzamy się na następujące zobowiązania:

  • Użytkownicy mogą odwiedzać naszą witrynę anonimowo.
  • Nasz link do Polityki prywatności zawiera słowo "Prywatność" i można go łatwo znaleźć na wskazanej powyżej stronie.

9.2 Staramy się spełniać wymogi CalOPPA w ramach tej Polityki prywatności zgodnie z naszą polityką dotyczącą zbierania, przechowywania i ujawniania danych użytkowników zgodnie z przepisami RODO.

Zgodność z Ustawą o Prywatności w Kalifornii z 2018 roku

10.1 Ta Polityka prywatności dotyczy także mieszkańców Kalifornii i wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, używamy i udostępniamy Twoje Dane Osobowe oraz jak możesz korzystać z praw przysługujących Ci zgodnie z Ustawą o Ochronie Prywatności Konsumentów Kalifornii z 2018 roku ("CCPA").

10.2 Twoje prawa zgodnie z CCPA:

  • Zgodnie z CCPA masz prawo uzyskać dostęp do Twoich Danych Osobowych, które zebraliśmy o Tobie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, oraz informacje o naszych praktykach dotyczących danych. Masz także prawo zażądać, abyśmy usunęli Dane Osobowe, które zebraliśmy od Ciebie.
  • Aby poprosić o ręczny dostęp lub usunięcie Twoich Danych Osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem support@olanea.com.
  • Prosimy zauważyć, że we wszystkich ręcznych wnioskach będziesz musiał zweryfikować swoją tożsamość, dostarczając nam wszelkie informacje, jakie mogą być wymagane w tym celu.
  • Masz prawo być wolnym od jakiejkolwiek dyskryminacji za korzystanie z Twoich praw do dostępu lub usunięcia Twoich Danych Osobowych. Nie będziemy dyskryminować Cię za korzystanie z tych praw.

10.3 Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące tego lub jak korzystać z Twoich praw zgodnie z CCPA, skontaktuj się z nami pod adresem support@olanea.com.

Dostawcy Usług Zewnętrznych

11.1 Możemy zatrudniać zewnętrzne firmy (takie jak Google, Facebook, Pinterest, Stripe i PayPal) oraz osoby trzecie do ułatwiania świadczenia Usług na stronie ("Dostawcy Usług Zewnętrznych"), w celu świadczenia Usług na naszą rzecz, realizacji związanych z Usługami lub wspomagania nas w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.

11.2 Te strony trzecie mają dostęp do Twoich Danych tylko w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nie ujawniania ich ani nie używania ich w celach innych niż te.

Zmiany w tej Polityce Prywatności

12.1 Możemy modyfikować tę Politykę prywatności od czasu do czasu, a każda taka zmiana zostanie odzwierciedlona na Stronie za pomocą zaktualizowanej wersji Polityki prywatności. Zgadzasz się być związany wszelkimi zmianami w zaktualizowanej wersji Polityki prywatności, gdy korzystasz ze Strony lub Usług na Stronie.

12.2 Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że to Ty masz obowiązek regularnego przeglądania Strony i tej Polityki prywatności oraz świadomość wszelkich modyfikacji. Aktualizacje tej Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie.

12.3 Czasami na Stronie mogą występować informacje zawierające błędy drukarskie, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów usług, cen, dostępności oraz różnych innych informacji, a my zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

POWIADOMIENIA O MARKETINGU TEKSTOWYM

Przekłady na język polski:

Wiadomości marketingowe:

Subskrybując powiadomienia tekstowe Olanea, zgadzasz się na otrzymywanie automatycznych wiadomości marketingowych od nas dotyczących naszych produktów i usług na numer telefonu, który podałeś podczas subskrypcji, oraz że wiadomości mogą być wysyłane za pomocą automatycznego systemu wybierania numerów lub innej technologii. Częstotliwość wiadomości jest cykliczna. Zgoda nie jest warunkiem zakupu. Mogą obowiązywać opłaty za wiadomości i dane. Odpowiedz STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE lub QUIT, aby zrezygnować, a HELP, aby uzyskać pomoc. Możesz otrzymać dodatkową wiadomość tekstową potwierdzającą Twoją decyzję o rezygnacji. Rozumiesz i zgadzasz się, że próba rezygnacji innymi sposobami niż wysłanie komendy rezygnacji powyżej nie jest rozsądnym sposobem zrezygnowania.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: support@olanea.com.